Przedszkole „BAJKA” Konarzewo

Przedszkole „BAJKA” Konarzewo, e-mail: przedszkole@bajka-konarzewo.pl, telefon: 61 677-47-16

Regulamin

Regulamin Niepublicznego Przedszkola „BAJKA” 
w Konarzewie

Niniejszy Regulamin określa podstawowe prawa i obowiązki stron oraz zasady realizacji umów sprawowania opieki wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu, wypływające ze statutu przedszkola.

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2 lata i 6 miesięcy, są samodzielne oraz komunikują swoje potrzeby.
 3. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.
 4. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku.
 5. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w dni robocze od godziny 7:00 do 17:00.
 6. Plan dnia przewiduje leżakowanie.
 7. Na codzienne spacery wychodzą wszystkie dzieci. Spacer może być zaniechany, jeżeli pogoda danego dnia jest nieprzyjazna dzieciom, np. w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru, mrozu.
 8. Personel przedszkola nie podaje dzieciom lekarstw.
 9. W razie wypadku z udziałem dziecka lub gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, personel udzieli dziecku pierwszej pomocy. Następnie niezwłocznie wezwane zostanie pogotowie ratunkowe oraz podejmie się wszelkie kroki w celu jak najszybszego poinformowania rodziców/opiekunów. W przedszkolu znajduje się odpowiednio wyposażona, łatwo dostępna apteczka.
 10. Dzieciom serwowane są 3 posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie i obiad. Rodzaj, skład i ilość jedzenia jest odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jadłospis ma akceptację Sanepidu i jest wywieszony na tablicy informacyjnej w przedszkolu. Dzieci korzystające z przedszkola do godziny 13-tej nie otrzymują obiadu.
 11. Dostawca cateringu zapewnia możliwość dostarczania posiłków dla dzieci ze skazą białkową. Posiłki dostarcza zakład z długoletnią tradycją, który gotuje wyłącznie dla szkół, przedszkoli i żłobków. Dzieci na diecie bezglutenowej mogą być karmione wyłącznie posiłkami dostarczanymi codziennie przez rodziców.
 12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Przedszkola. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola własnych zabawek. Wyjątkowo, nowo zapisane dzieci mogą zabierać do przedszkola jedną ulubioną przytulankę, lecz Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jej uszkodzenie.
 13. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami/opiekunami jest dyrektor przedszkola. Informacji o dziecku może udzielać rodzicom także nauczyciel.
 14. Na terenie przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wprowadzania zwierząt. Nie dotyczy zajęć z dogoterapii.
 15. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do:
 • wyposażenia dziecka w ubranie na zmianę (bieliznę), ręczniczek, kubeczek, szczoteczkę i pastę do mycia zębów, obuwie domowe, pościel do leżaczka (poduszeczkę, kocyk, piżamkę) oraz fartuszek. Rzeczy dziecka powinny być trwale podpisane. Ubranka na zmianę powinny być dostarczone do przedszkola w workach z tkaniny. Fartuszek i ręczniczek powinny być raz w tygodniu wymieniane (albo zabierane
  w piątek do prania i przynoszone w poniedziałek),
 • zgłaszania nieobecności dziecka,
 • przyprowadzania dziecka nie później niż do godz. 8:00, wprowadzenia do sali i oddania pod opiekę nauczycielki,
 • ubierania dziecka stosownie do panujących warunków atmosferycznych, spodnie na gumie, obuwie na rzepy, czapeczka itp.,
 • odbierania dziecka nie później niż do godz. 13:00 albo do 17:00 (w zależności od umowy), osobiście bądź przez osoby upoważnione. Upoważnienie musi być pisemne, z podaniem dokumentu umożliwiającego identyfikację, złożone wcześniej przez rodzica osobiście,
 • do informowania przedszkola o każdej zmianie adresu zamieszkania i zmianie numeru telefonu,
 • odebrania dziecka tak szybko, jak to będzie możliwe po informacji telefonicznej
  z przedszkola o stwierdzeniu objawów choroby (np.: gorączka, wymioty),
 • do przedłożenia najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania Umowy istotnych informacji o zdrowiu dziecka. Personel z braku pełnej wiedzy o dziecku nie może ponosić odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z tego powodu,
 • złożenia oświadczenia o miejscu zamieszkania dziecka – na formularzu ustalonym przez Urząd Gminy Dopiewo – jeżeli dziecko mieszka w innej gminie niż Dopiewo,
 • terminowej zapłaty czesnego oraz wszelkich opłat wynikających z realizacji Umowy, na zasadach określonych w umowie – przelewem.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem i zadaniami Przedszkola,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,
 • współdziałania z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 1.  Rodzicom zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych (np.: z katarem, gorączką, biegunką, wymiotami itp.).
 2. Nieodebranie dziecka w umówionym czasie spowoduje:
 • naliczenie opłat dodatkowych (jak w umowie),
 • uruchomienie procedury na wypadek nieodebrania dziecka (w tym powiadomienie policji), jeżeli dziecko pozostanie w przedszkolu po godz. 18-tej.
 1. Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania godności i własności,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

Regulamin w tym brzmieniu wchodzi w życie 1 września 2018 r.

Organ prowadzący

 

Aktualizacja: 28 maja 2020

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.