Przedszkole „BAJKA” Konarzewo

Przedszkole „BAJKA” Konarzewo, e-mail: przedszkole@bajka-konarzewo.pl, telefon: 61 677-47-16

Prawo oświatowe

Prostymi słowy
 
  1. Dziecko może uczęszczać do przedszkola od 3-go roku życia, albo od 2,5 roku (od dnia, w którym kończy 2 lata i 6 miesięcy życia), jeżeli jest już samodzielne – decyduje dyrektor przedszkola.
  2. Dziecko ma prawo do wychowania przedszkolnego od 3-go roku życia (od 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 3 lata), przy czym prawo to zapewnia dziecku gmina w samorządowych placówkach publicznych, albo niepublicznych prowadzonych na prawach publicznych.
  3. Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (uczęszczania do tzw. zerówki) od 6-go roku życia (od 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat). Gmina (jako jednostka samorządu terytorialnego) zapewnia dziecku możliwość realizacji tego obowiązku w samorządowych placówkach publicznych, albo niepublicznych prowadzonych na prawach publicznych. Dziecko może realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego również w przedszkolach niepublicznych – także w Niepublicznym Przedszkolu „BAJKA".
  4. Dziecko ma obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole od 7-go roku życia (od 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat).

Jeżeli rodzice zdecydują się posłać do szkoły dziecko 6-letnie, stosuje się zapis art 16 ustawy o systemie oświaty, gdzie zapisano:

Art. 16 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
1a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ze szczegółami można się zapoznać bezpośrednio na stronie www Ministerstwa Edukacji Narodowej, albo z wydanego przez MEN Poradnika dla rodziców.
 
 

Aktualizacja: 29 maja 2020

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.