Przedszkole „BAJKA” Konarzewo

Przedszkole „BAJKA” Konarzewo, e-mail: przedszkole@bajka-konarzewo.pl, telefon: 61 677-47-16

Najczęściej powtarzane pytania

Jak trafić do przedszkola?
Przedszkole mieści się w jednym z budynków Ośrodka Rekolekcyjnego, za plebanią parafialną w Konarzewie (ul. Kościelna 2). Wchodzi się obok figury św. Jana Nepomucena osobną furtką. Zob. Kontakt
 
Czy Przedszkole BAJKA jest instytucją kościelną?
Nie – przedszkole jest placówką prywatną, organem prowadzącym nie jest osoba związana z kościołem.
 
Czy BAJKA jest faktycznie „przedszkolem”, czy tylko „klubem malucha” pod nazwą przedszkola?
W odróżnieniu od tzw. innych form wychowania przedszkolnego (punktów i zespołów przedszkolnych) oraz tzw. klubów malucha, posługujących się nazwą „przedszkole”, nasza placówka spełnia warunki „przedszkola” – zarówno w rozumieniu Prawa budowlanego jak i rozporządzeń oraz wytycznych oświatowych dotyczących projektowania, budowy i funkcjonowania przedszkoli.
Placówka jest prywatnym przedszkolem niepublicznym, zarejestrowanym ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy Dopiewo pod numerem 1/OS/2010. 
 
Czy przedszkole poddaje się zewnętrznym kontrolom?
Przedszkole znajduje się w systemie oświaty RP i działa w oparciu o postanowienia ustawy o systemie oświaty. Pod względem merytorycznym podlega nadzorowi Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, a pod względem higieny dzieci i młodzieży oraz żywienia – nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
 
Jak jest forma organizacyjna przedszkola?
Przedszkole jest placówką jednoodziałową, gdzie realizuje się podstawę programową dla poszczególnych grup wiekowych. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8 do 13.
 
Czy przedszkole posiada własną kuchnię?
Nie. Wyżywienie zapewnia dostawca zewnętrzny na zasadzie cateringu. Dostawca ten przygotowuje posiłki typowe dla dzieci, bardzo smaczne i pożywne, wg jadłospisów akceptowanych przez Sanepid. Naczynia stołowe i sztućce są myte i dezynfekowane metodą wyparzania – nie korzysta się z naczyń i sztućców jednorazowych.
 
Bardzo wcześnie wychodzę z domu do pracy i dość późno wracam. W jakich godzinach przedszkole opiekuje się dziećmi?
Godziny otwarcia placówki są dostosowywane do potrzeb rodziców, którzy różnie pracę rozpoczynają i różnie ją kończą. Godziny te mogą się zmieniać. Obecnie są to godziny od 7.00 do 17.00.
 
Czy przedszkole jest bezpieczne pod względem pożarowym?
Przedszkole spełnia wszelkie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych. Pomieszczenia placówki od klatki schodowej odcięte są drzwiami ognioodpornymi. Na drodze ewakuacyjnej umieszczono oświetlenie awaryjne. Sala zajęć wyposażona jest w wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku. W sali zajęć położono atestowane panele oraz wykładzinę atestowaną, trudnozapalną.
 
Co jeszcze zrobiono w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci?
Wszystkie gniazdka elektryczne umieszczono poza zasięgiem dzieci na wysokości 1,8 m. We wszystkich oknach poniżej 0,8 m oraz w drzwiach ewakuacyjnych zastosowano specjalne szyby bezpieczne. Elementy stolarki okiennej i drzwiowej mają atesty oraz aprobatę techniczną ITB dopuszczającą do stosowania w budownictwie. 
W pomieszczeniach przedszkola nie ma żadnych progów i pochyłości, a płytki ceramiczne na podłogach są antypoślizgowe.
 
Czy są spełnione normy co do wymaganej powierzchni przypadającej na jedno dziecko?
W naszym przedszkolu sala zajęć ma 62,8 m2, czyli ponad 2,5 m2 na 1 dziecko. Rozporządzenie mówi że na każde 15 dzieci musi być przynajmniej jedna umywalka i jedna miska ustępowa. W naszym przedszkolu ten współczynnik jest lepszy, co oznacza że dzieci mają bardziej komfortowe warunki niż w innych przedszkolach.
 
Czy spełnione są wymagania Sanepidu?
Przedszkole zostało zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań Sanepidu. Zastosowano wentylację grawitacyjną. Oddzielono szatnię od sali zajęć. Wskaźniki wyposażenia w umywalki i miski ustępowe są lepsze od wymaganych. Dostarczane posiłki porcjowane są w wydawalni. Wszystkie naczynia i sztućce są myte i wyparzane w profesjonalnej zmywarce gastronomicznej w temperaturze 95ºC. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie.
 
Czy zabawki mają atesty?
Tak. Wszystkie zabawki są zakupione w Polsce i posiadają atesty. Zabawki uszkodzone są natychmiast wymieniane. Kupujemy zabawki bardzo dobrej jakości, sprawdzonych producentów. 
 
Nasze dziecko nie ma jeszcze ukończonych 3 lat. Czy może zostać przyjęte do przedszkola?
Tak. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 lat, a w wyjątkowych sytuacjach od 2,5 roku, jeżeli ich poziom rozwoju, w szczególności samoobsługi, na to pozwala. Dla dzieci młodszych niż 2 lata i 6 miesięcy ustawa o systemie oświaty nie robi wyjątków. Dziecko można zapisać w ciągu roku, gdy tylko skończy 2,5 roku – jeśli będzie wolne miejsce.
 
Czy leżakowanie jest obowiązkowe?
Tak – w roku szkolnym 2012/2013, większość rodziców wyraziła aprobatę dla leżakowania. Leżakowanie znalazło się zatem w ramowym planie dnia. Dzieci, które nie chcą bądź nie mogą usnąć słuchają cicho muzyki, ale z reguły wszystkie zasypiają.
 
Czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie trwania roku przedszkolnego, czy tylko we wrześniu?
Prowadzimy rekrutację przez cały rok. Można zapisać dziecko w dowolnym miesiącu, o ile będzie miejsce.
 
Czy przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków?
Przewidujemy takie zajęcia w ostatnim tygodniu sierpnia. Przyszłe przedszkolaki, a także ich rodzice, mogą zapoznać się z przedszkolem, jego atmosferą i paniami nauczycielkami.
 
Czy przedszkole jest przygotowane na sytuację, gdy pojawi się ktoś obcy?
Przedszkole w ciągu dnia jest obiektem zamkniętym.
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.