Przedszkole „BAJKA” Konarzewo

Przedszkole „BAJKA” Konarzewo, e-mail: przedszkole@bajka-konarzewo.pl, telefon: 61 677-47-16

Regulamin

Regulamin Niepublicznego Przedszkola „BAJKA” 
w Konarzewie
 
Niniejszy Regulamin określa podstawowe prawa i obowiązki stron oraz zasady realizacji umów sprawowania opieki wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu, wypływające ze statutu przedszkola.
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w dni robocze od godziny 7:00 do 17:00.
2. Plan dnia przewiduje leżakowanie. 
3. Na codzienne spacery wychodzą wszystkie dzieci. Spacer może być zaniechany, jeżeli pogoda danego dnia jest nieprzyjazna dzieciom, np. w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru, mrozu (temp. odczuwalna) poniżej -10°C.
4. Rodzice/opiekunowie nie mogą przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych (np.: z gorączką, biegunką, wymiotami itp.). W razie stwierdzenia objawów choroby, po in-formacji telefonicznej z przedszkola, rodzic/opiekun zobowiązany jest odebrać dziecko tak szybko, jak to będzie możliwe. 
5. Personel przedszkola nie podaje dzieciom lekarstw.
6. W razie wypadku z udziałem dziecka lub gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, personel udzieli dziecku pierwszej pomocy. Następnie niezwłocznie wezwane zostanie pogotowie ratunkowe oraz podejmie się wszelkie kroki w celu jak najszybszego poinformowania rodziców/opiekunów. W przedszkolu znajduje się odpowiednio wyposażona, łatwo dostępna apteczka.
7. Dzieciom serwowane są 3 posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie i obiad. Rodzaj, skład i ilość jedzenia jest odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jadłospis ma akcept Sanepidu i jest wywieszony na tablicy informacyjnej w przedszkolu. Posiłki dostarcza zakład, który gotuje wyłącznie dla szkół, przedszkoli i żłobków – z długoletnią tradycją. 
8. Dostawca cateringu zapewnia możliwość dostarczania posiłków dla dzieci ze skazą białkową. Dzieci na diecie bezglutenowej mogą być karmione wyłącznie posiłkami dostarczanymi codziennie przez rodziców.
9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do:
– przyprowadzania dziecka każdego dnia nie później niż do godz. 8:00 i odbierania dziecka nie później niż do godz. 17:00, osobiście bądź przez osoby upoważnione. Nieodebranie dziecka w ww. czasie powoduje: 
 • naliczenie opłat dodatkowych (jak w umowie),
 • uruchomienie procedury na wypadek nieodebrania dziecka (w tym powiadomienie policji), jeżeli dziecko pozostanie w przedszkolu po godz. 18-tej.
  • terminowej zapłaty czesnego oraz wszelkich opłat wynikających z realizacji Umowy, na zasadach określonych w umowie, gotówką lub przelewem (dotyczy korzystających w trybie odpłatnym),
  • do przedłożenia najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania Umowy istotnych informacji o zdrowiu dziecka. Personel z braku pełnej wiedzy o dziecku nie może ponosić odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z tego powodu.
  • do informowania przedszkola o każdej zmianie adresu zamieszkania albo zameldowania dziecka. Jeżeli adres zamieszkania i zameldowania dziecka są różne, rodzice/opiekunowie zobowiązani są złożyć oświadczenie na formularzu ustalonym przez Urząd Gminy Dopiewo.
10. Rodzice/opiekunowie wyposażają dziecko w ubranie na zmianę (bielizna), ręczniczek, kubeczek, szczoteczkę i pastę do mycia zębów, obuwie domowe, pościel do leżaczka (poduszeczkę, kocyk 80 x 160 cm, piżamkę), fartuszek. Rzeczy dziecka powinny być trwale podpisane. Ubranka na zmianę powinny być dostarczone do przedszkola w workach z tkaniny. Fartuszek i ręczniczek powinny być raz w tygodniu wymieniane (albo zabierane w piątek do prania i przynoszone w poniedziałek).
11. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola własnych zabawek. Wyjątkowo, małe nowo zapisane dzieci mogą zabierać do przedszkola jedną ulubioną przytulankę. Przed-szkole nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jej uszkodzenie.
12. Rodzice/opiekunowie ubierają dziecko stosownie do panujących warunków atmosferycznych, spodnie na gumie, obuwie na rzepy.
13. Rodzice/opiekunowie płacą na rzecz prowadzącego:
 • jednorazowo – wpisowe. Kwotę 200 zł, wpłacaną nie później niż przy podpisaniu umowy. Wpisowe obejmuje ubezpieczenie dziecka od skutków nieszczęśliwego wypadku oraz materiały biurowe i plastyczne. Na wniosek Rodziców wpisowe może zostać odroczone lub rozłożone na raty.
 • co miesiąc:
  • czesne + wyżywienie – kwota stała jak w umowie
  • kwoty powiększające czesne z tytułu pozaumownej opieki nad dzieckiem – jak w umowie,
14. Wszystkie opłaty regulowane są przelewem na konto bankowe prowadzącego do dnia 10-go każdego miesiąca.
15. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami/opiekunami jest dyrektor przedszkola. Informacji o dziecku może udzielać rodzicom także nauczyciel.
16. Na terenie przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wprowadzania zwierząt.

Aktualizacja: 19 czerwca 2018

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.